Quần đạp xe độn mông chống đau mông 

-thiết kế dạng quần xịp có may thêm miếng lót chống đau mông khi sử dụng

-phù hợp các bác mới chơi bộ môn đạp xe chống đau mông ,ê mông khi sử dụng

-có nhiều kích cỡ sừ dụng cho cả nam và nữ

-bỉm mút siêu êm chống đau mông khi sử dụng 

Giỏ hàng trống close